System monitoringu stanu pracy projektora /SYS_OFF/

Osobom nieco obeznanym w kosztach utrzymania Systemów Prezentacji Multimedialnych opartych o projektory nie trzeba przypominać jak duże są koszty wymiany lamp i jak relatywnie krótka jest ich żywotność...

Żeby maksymalnie wydłużyć okres aktywnej eksploatacji lamp projekcyjnych należy manualnie wyłączać projektory po prezentacji, bądź tak je skonfigurować, by w przypadku braku sygnału wizyjnego na wejściu, po ustalonym czasie, przechodziły w tryb uśpienia (standby).

Tyle teorii, natomiast w praktyce bywa różnie. Wielokrotnie spotykaliśmy się z projektorami pozostawionymi po prelekcji w trybie włączonym. Dobrze, gdy taki stan trwał noc, znacznie gorzej, gdy prelekcję od prelekcji rozdzielał weekend...

Szczególnie morderczy dla lamp (i projektorów) jest przypadek, gdy projektor pozostaje włączony w podniesionej windzie sufitowej. Temperatury wytwarzane przez pracujące lampy w niewielkiej przestrzeni międzysufitowej niezaprzeczalnie skracają żywotność projektorów. Wentylatory pracujące z maksymalną mocą wciągają do wnętrza projektora wszystko, co pomiędzy sufitami może "podfrunąć", czyli fragmenty gipsu, wełny mineralnej i innych paprochów pobudowlanych.

Ten nieco przydługi wstęp miał na celu uświadomienie potencjalnym użytkownikom jak ważna jest odpowiednia konfiguracja projektorów oraz wdrożenie procedur pozwalających w prosty sposób przedłużyć czas eksploatacji sprzętu.

Spotykane na rynku systemy sterowania w większości wymagają wyłączenia projektora według ściśle określonej procedury, niestety z praktyki wiemy, że w wielu przypadkach to nie działa - prelegenci odpinają laptopy od Systemu i... wychodzą z sali...

Dlatego...

Systemy Sterowania E_BASIC i E_NOON obligatoryjnie wyposażane są w interfejsy mogące obsłużyć dowolne moduły monitoringu stanu pracy projektora serii SYS_OFF. Oprogramowanie mikrokontrolerów również jest dostosowane do przyjęcia i odpowiedniego zinterpretowania sygnałów monitorujących działanie Systemu Audiowizyjnego.

Moduły SYS_OFF to wyspecjalizowane detektory, których zadaniem jest emisja do central sterujących sygnałów logicznych informujących o aktualnym trybie pracy projektora. Po otrzymaniu informacji o przejściu projektora w stan uśpienia, centrala automatycznie zaczyna wykonywać procedury deaktywujące system audiowizualny.

Dobór modelu SYS_OFF uzależniony jest od możliwości technicznych i konfiguracyjnych projektora.

W przypadku doposażenia Centrali Sterującej ErSter w dedykowany moduł monitoringu, instalator zobligowany jest do takiej konfiguracji projektora, by przechodził w tryb uśpienia po czasie wskazanym przez użytkownika.

 

© 2024 FachTech Robert i Natalia Trzmiel
systemy prezentacyjne i nagłośnieniowe
multiusługi elektryczne i elektroniczne