Elektroniczne sterowniki ekranów

/seria EXTER/

Ze względu na sposób prezentacji obszaru roboczego rozróżniamy:

  • wielkogabarytowe ekrany montowane na stałe na ścianie,
  • ekrany rozwijane ręcznie
  • oraz najpopularniejsze - ekrany rozwijane elektrycznie.

 

Ekrany elektryczne z reguły wyposażane są w bardziej lub mniej efektowne przyciski naścienne, przy pomocy których użytkownicy rozwijają / zwijają powierzchnię roboczą ekranu do kasety.

Istnieją również wersje ekranów realizujące w/w czynności z zastosowaniem sterowników radiowych...

Niewątpliwą zaletą sterowników radiowych jest fakt likwidacji szpecących ściany przycisków manualnych oraz szybkość montażu (brak połączeń kablowych), natomiast niedogodnością... pilot, o którego trzeba dbać, by był sprawny i żeby nie "wywędrował" z Sali Konferencyjnej w kieszeni jednego z prelegentów...

Wad opisanych powyżej pozbawione są elektroniczne sterowniki ekranów, zwane potocznie trigger'ami, wyzwalaczami, (niskonapięciowymi) modułami sterującymi ekranem, itd...

W największym skrócie: sterownik elektroniczny ma za zadanie "wyczuć" kiedy projektor zostanie włączony i wówczas rozwinąć ekran, natomiast po wyłączeniu projektora ekran zwinąć do kasety.

Od strony obwodów WYJściowych sterowniki elektroniczne są do siebie podobne, ponieważ ekrany elektryczne wymagają ściśle określonego podłączenia napięcia na styki silnika, natomiast obwody WEJściowe, czyli sposób pozyskania informacji o stanie pracy projektora, znacznie się różnią i w dużej mierze zależą od inwencji konstruktora.

Seria EXTER to kilka modeli sterowników, różniących się od siebie sposobem detekcji i interpretacji sygnałów, dzięki którym mogą sterować ekranem prezentacyjnym.

Od razu nasuwa się pytanie: dlaczego mamy w ofercie kilka modeli sterowników zamiast skupić się na jednym, uniwersalnym? Uniwersalny sterownik istnieje, ale z racji jego uniwersalności jest najdroższy. EXTER_M/S stosowany jest tylko wtedy, gdy model projektora lub jego konfiguracja nie pozwala na zastosowanie sterowników zdecydowanie tańszych, ale równie funkcjonalnych.


Artykuły powiązane:

- Automatyczne sterowniki ekranu EXTER_V

- Automatyczny sterownik ekranu EXTER_M/S

- Automatyczny sterownik ekranu EXTER_USB

- Sterownik ekranu EXTER_Tandem /podwójny trigger/

- Elektroniczny sterownik ekranu EXTER_digman

© 2024 FachTech Robert i Natalia Trzmiel
systemy prezentacyjne i nagłośnieniowe
multiusługi elektryczne i elektroniczne