Kalkulacja kosztów dojazdu do Klienta

Posiłkujemy się mapką zamieszczoną w zakładce: Kontakt/Dojazd do...

Po najechaniu myszką na kolorowy znacznik uruchamiamy skrypt "Dojazd do" i wpisujemy adres miejsca, do którego mamy dojechać. System nawigacji automatycznie wytycza optymalną trasę z uwzględnieniem ilości kilometrów.

Wskazaną odległość mnożymy przez 2,5pln/netto (3,08pln/brutto). Tak obliczona kwota zawiera: wozokilometry (tam i z powrotem) oraz wynagrodzenie kierowcy.

 

Przykład wyliczeń:

Trasa: Sulejówek -> Pruszków (41km) Kosz dojazdu = 126,28pln/brutto

© 2024 FachTech Robert i Natalia Trzmiel
systemy prezentacyjne i nagłośnieniowe
multiusługi elektryczne i elektroniczne