Systemy alarmowe

Po wykonanej "analizie ryzyka" przychodzi czas na podjęcie kluczowych decyzji odnośnie doboru urządzeń, które powiązane ze sobą, stanowić będą system ochronny.

Wybór centrali alarmowej to najmniejszy problem. Jak już zostało napisane w artykule wstępnym, korzystamy TYLKO ze sprawdzonego sprzętu, rodzimej produkcji, który od lat instalujemy i serwisujemy. Wybór konkretnego modelu centrali wynika jedynie z "analizy ryzyka" i wstępnego projektu ochrony strefowej. Staramy się wybierać rozwiązania optymalne dla poszczególnych lokalizacji, celowo unikając popularnych stwierdzeń typu: "bo w przyszłości może się przydać..."

Kluczową decyzją jest wybór łączności pomiędzy centralą, a urządzeniami peryferyjnymi. Rozwiązania są w sumie dwa, a każde z nich ma swoje zalety i wady.

Niezaprzeczalnie, najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie łączności przewodowej. Czujniki, manipulatory i sygnalizatory działają wówczas pewnie, z minimalnym prawdopodobieństwem awarii, choć ryzyko uszkodzenia kabli zawsze istnieje. Urządzenia skonstruowane do działania w ramach łączności przewodowej są relatywnie tanie, natomiast sama instalacja jest droga, trzeba bowiem opleść budynek pajęczyną przewodów sygnałowych. Dobrze, jeżeli Inwestor zdecyduje się na rozprowadzenie okablowania, gdy budynek jest w stanie surowym lub pomieszczenia przeznaczone są do kapitalnego remontu. W przeciwnym przypadku warto zastanowić się nad zagadnieniem łączności bezprzewodowej...

Wybierając opcję łączności bezprzewodowej (radiowej), decydujemy się na zakup nieco droższych urządzeń. Różnica w cenie wynika z konieczności posiadania autonomicznego zasilania oraz modułów nadawczo-odbiorczych. Natomiast zdecydowanie maleją koszty instalacji, bo montaż ogranicza się właściwie do tzw. "białego montażu" i odpowiedniego zaprogramowania centrali. Głównymi wadami rozwiązań bezprzewodowych są; ograniczony zasięg działania transmisji radiowej oraz konieczność zapewnienia systematycznej obsługi serwisowej, powiązanej z diagnostyką i ewentualną wymianą źródeł zasilania.

Inwestorów, którzy obdarzą nas swoim zaufaniem, namawiamy do zaakceptowania rozwiązań hybrydowych. Kładziemy nacisk na zastosowanie jak największej ilości połączeń przewodowych, w ostateczności sięgając po środki bezprzewodowe.

Profesjonalnie skonfigurowany System Alarmowy MUSI być:

  • niezawodny - system musi być sprawny 24/24, niedopuszczalne jest generowanie fałszywych alarmów.
  • ergonomiczny - Użytkownik nie może stać się więźniem własnego systemu alarmowego. Wielokrotnie spotykaliśmy się z Systemami przekombinowanymi, w których programista używał zbyt wielu komponentów, co skutkowało tym, że nawet nocna podróż do lodówki stawała się dla użytkownika koszmarem...
  • prosty w obsłudze codziennej - uzbrojenie i rozbrojenie systemu nie może powodować stresu. Uwaga dotyczy zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku.

 

Dokładamy wszelkich starań, by takie systemy oddawać do użytku...