Przeglądy serwisowe zestawów interaktywnych

Zestaw Interaktywny składa się z czterech urządzeń: tablicy interaktywnej, projektora, zestawu głośnikowego (opcjonalnie) i... komputera, który zarządza tablicą...

Wiele zestawów zostało doposażonych w przyłącza multimedialne, lecz nie jest to regułą. Częstą praktyką jest zarządzanie urządzeniami za pośrednictwem bezpośredniego połączenia kablowego. Zapewne spowodowane jest to oszczędnością w procesie instalacji Zestawu, niestety jest to oszczędność pozorna, która szybko się mści...

Standardowe postępowanie w przypadku serwisowania projektora zostało opisane w TYM artykule, natomiast warto wiedzieć, że pozostałe części Zestawu również powinny podlegać okresowym przeglądom. Wszystko oczywiście po to, by zapewnić komfort użytkowania i ciągłość pracy.

Obsługa serwisowa tablicy interaktywnej sprowadza się jedynie do czyszczenia części roboczej i czujników dotyku oraz ewentualnej korekty okablowania, które "lubi" spod tablicy wystawać. Czyszczenie jest szczególnie istotne, gdy tablica interaktywna zawieszona jest w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy klasycznej, po której pisze się kredą.

Bardzo istotną czynnością jest sprawdzenie jakości zamocowania projektora i tablicy. O ile tablica wisi na ścianie niczym obrazek, to przywiesie projektora krótkoogniskowego zdane jest na działanie dużych sił wyrywających kołki ze ścian. Dobrze, jeśli są to siły spowodowane grawitacją, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że projektory zestawów interaktywnych wiszą nisko, niemalże w zasięgu ręki...

Po pozytywnym teście wszystkich połączeń przewodowych można przystąpić do kalibracji Zestawu...

Kalibracja zestawów interaktywnych

Każdy zestaw interaktywny musi zostać skalibrowany. Kalibracji dokonuje się za pośrednictwem komputera podłączonego do tablicy i projektora, przy użyciu specjalistycznego programu dostarczonego przez producenta tablicy.

Teoretycznie proces kalibracji powinien przebiegać szybko i bezproblemowo, w praktyce jest jednak różnie. W wielu przypadkach ustawienia komputerów Użytkowników nie są dostosowane do wymagań tablicy. Zagubione bywają płyty instalacyjne z oprogramowaniem, co jest dużą niedogodnością, a czasem przeszkodą nie do pokonania w procesie uruchomienia zestawu np. częsty problem po wymianie komputera na inny egzemplarz.

Warto, zatem, pamiętać, by przed zleceniem wykonania obsługi serwisowej zabezpieczyć oprogramowanie tablicy interaktywnej oraz zapewnić dostęp do konta administracyjnego* komputera, który konkretną tablicę ma obsługiwać.

Problem zagubionych płyt instalacyjnych nie istnieje w przypadku tablic, które wcześniej montowaliśmy...

*Przekazanie serwisantom loginów i haseł do kont administracyjnych często wzbudza w pełni uzasadnione kontrowersje. Zdajemy sobie sprawę, że na komputerach pedagogów mogą znajdować się dane ważne, niekiedy nawet o charakterze poufnym... Dlatego uspokajamy - powierzacie, Państwo, Wasz sprzęt w naprawdę fachowe i profesjonalne ręce.