System sterowania projektorem ErSter ONE_M

/celowo, nasza najtańsza propozycja/

E_ONE_M to w pełni funkcjonalna wersja systemu sterowania, ale pozbawiona wszelkich, możliwych "wodotrysków", które w sposób oczywisty zwiększają koszty wykonania. Projekt dedykowany do pracy w pracowniach szkolnych oraz salach, w których rolę jednostki współpracującej z systemem audiowizualnym pełni dedykowany komputer na stałe spięty z przyłączem multimedialnym lub wszystkie używane komputery łączą się z projektorem, wykorzystując zadeklarowane w zamówieniu wyjście sygnału wizyjnego (np. VGA lub HDMI).

ONE_M potrafi włączyć projektor, wybrać preferowane przez Użytkownika źródło sygnału i wyłączyć projektor z uwzględnieniem czasu chłodzenia lampy. W połączeniu z automatycznym sterownikiem ekranu typu EXTER stanowi interesującą alternatywę dla "wiecznie zagubionych" i często niesprawnych pilotów IR.

Opis działania:

  • Po krótkim naciśnięciu przycisku manipulatora zostają wykonane wszystkie procedury potrzebne do rozpoczęcia prezentacji.
  • Po długim (np. 2-3 sekundowym) przyciśnięciu przycisku centrala sterująca wykonuje procedury deaktywujące system audiowizualny.
  • Przycisk manipulatora montowany w przyłączu multimedialnym, w panelu typu Mosaic 45x45
  • Zastosowano optyczną sygnalizację stanu pracy systemu sterowania (green/red), zintegrowaną z przyciskiem manipulatora.

Artykuły powiązane:

- ErSter ONE, czyli... włącz, pracuj i wyłącz jednym przyciskiem...