Modułowa centrala sterująca pracą systemów antyoblodzeniowych

ER_SKG_xx to linia bezobsługowych centralek modułowych, pełniących funkcje sterujące i zabezpieczające w systemach przeciwoblodzeniowych z wykorzystaniem samoregulujących przewodów grzejnych. Dobór modułów wykonywany jest po doprecyzowaniu zamówienia, natomiast jako standard przyjęliśmy centralę ER_SKG_02, dedykowaną do sterowania instalacją przeciwoblodzeniową w budynkach jednorodzinnych, wyposażonych w standardową trakcję elektryczną, której obwody prądowe, dedykowane do zasilania sytemu antyoblodzeniowego, wykonane są kablami o przekroju ≥ 2,5mm² i zabezpieczone bezpiecznikami /co najmniej/ 16A.

Standardowe ukompletowanie modelu SKG_02:

  • zabezpieczenie różnicowoprądowe /*opcja/
  • zabezpieczenie nadprądowe
  • moduł sygnalizacji optycznej
  • moduł termostatu, dedykowany do urządzeń grzewczych (wstępnie skonfigurowany do załączania Systemu AO przy temperaturze ≤3°C)
  • moduł przekaźnikowy (16A, 250V)
  • obudowa - rozdzielnica natynkowa HAGER, IP65, 6M (10M *opcja)
  • okablowanie wewnętrzne wykonane przewodem LGY 2,5mm²