Jak powstaje Zintegrowany System Sterowania ErSter?

Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych zawsze poprzedzone jest wizją lokalną.

To na tym etapie podejmowane są decyzje odnośnie funkcjonalności Systemu Sterowania oraz doboru modułów peryferyjnych. W praktyce oznacza to, że potencjalny Użytkownik określa swoje wstępne wymagania, w odpowiedzi otrzymując zarys projektu, uwzględniający doświadczenie i wiedzę praktyczną konstruktora Systemu.

Do pracy przystępują elektronicy/informatycy tworząc model centrali sterującej na płytkach prototypowych. Równolegle powstaje oprogramowanie mikroprocesorów. Prototypowanie to najważniejszy etap produkcji. Wynikiem końcowym jest uzyskanie zadawalających korelacji programowo-sprzętowych, czyli w pełni funkcjonalnego modelu Systemu Sterowania.

Po wielogodzinnych testach zakończonych wynikiem pozytywnym nadchodzi moment rozpoczęcia budowy urządzenia finalnego.

Jak pisaliśmy we wstępie Erster to system jednostkowy, dedykowany do ściśle określonej lokalizacji. Dlatego układ elektroniczny wykonywany jest nie na gotowych obwodach drukowanych, lecz na płytkach uniwersalnych. Jest to metoda żmudna, wymagająca dużej wiedzy praktycznej, ale w efekcie końcowym tańsza i (naszym zdaniem) praktyczniejsza.

Uruchomiona płytka elektroniczna umieszczana jest w dedykowanej obudowie z tworzywa sztucznego. Wymiary obudów nie są znormalizowane, zależą w dużej mierze od sposobu wyprowadzenia sygnałów I/O, RS232 i VCC.

Żeby maksymalnie wyeliminować wady ukryte (sprzętowe i materiałowe), każdy zestaw (centrala i moduły peryferyjne) podlega siedmiodniowemu okresowi testowemu.

I na koniec największa przyjemność - instalacja i przekazanie Systemu do użytkowania...