ErSter NOON - pozbywamy się ważnego przycisku

/czasami jest to konieczne.../

E_NOON to ciekawa mutacja projektu E_BASIC, w której zrezygnowaliśmy z użycia zintegrowanego manipulatora naściennego na rzecz manipulatorów rozproszonych oraz z przycisku uruchamiającego system audiowizualny (POWER ON).

Każdy z przycisków wyboru źródła sygnału (np. HDMI, VGA) potrafi włączyć system, a następnie wysłać do projektora komendę uruchamiającą konkretne wejście sygnału.

Celowo nie zrezygnowaliśmy z przycisku deaktywującego system AV, gdyż procedura wyłączania jest jedną z najważniejszych i zasługuje na wydzielony przycisk, różniący się kolorystycznie od pozostałych. Oczywiście, mogliśmy skopiować pomysł z modelu E_ONE_M i wysyłać komendę OFF po dłuższym (np. 3 sekundowym) przytrzymaniu przycisku wyboru źródła, ale z naszej praktyki wynika, że nie tędy droga. Nie trzeba komplikować ważnych procedur, które powinny być skuteczne i banalnie proste.

Centrala potrafi komunikować się z dwoma urządzeniami za pośrednictwem protokołu RS232.

Posiada wbudowany interfejs do współpracy z modułem monitoringu stanu pracy projektora.

Funkcja sygnalizacji optycznej stanu pracy systemu sterowania realizowana za pośrednictwem wielokolorowego wskaźnika LED, wbudowanego w terminal.

Włączenie systemu to nie tylko wysłanie komendy ON do projektora. Zwykle wykonywane są również długotrwałe procedury uruchamiające dodatkowe elementy systemu np. rozwijanie ekranów, rolet, itp... Aby Użytkownik nie odczuł dyskomfortu związanego z brakiem przycisku ON konieczne jest użycie wyspecjalizowanych urządzeń sterujących, reagujących bezpośrednio na sygnały z projektora lub zdecydowanie się na użycie automatów sterowniczych typu EXTER_DigMan.